Kembang Sepatoe Soekaboemi (1913)

Hedwig Kleintjes-van Osselen – Op 22 mei maakte ze in Soekaboemi een gouache van de bloeiende rode bloemen van de ‘Kembang Sepatoe’. Gedetailleerd gaf ze de jonge en oude bladeren, een knop en een half ontloken knop weer en van de bloemen maakte ze een zijaanzicht en een meer...

Breiende vrouw

Jan L. Kleintjes – Impressionistisch werk begin twintigste eeuw. Afmetingen: 6,5×19,2cm