Introductie

De kunstschilders Jan Kleintjes (1872-1955) en zijn echtgenote Hedwig Kleintjes-van Osselen (1871-1936) vinden elkaar aan het eind van de negentiende eeuw tijdens hun opleiding aan de Amsterdamse Kunstacademie. Zij maken tientallen jaren deel uit van de beau monde van de Nederlandse kunstenaarswereld en hun villa op de Veluwe in Heerde is een cultureel trefpunt waar kunstvrienden elkaar ontmoeten en bekende personen zich graag laten portretteren.

Herinnering
In 2022 is het 150 jaar geleden dat Jan Kleintjes werd geboren. Een goede reden om stil te staan bij zijn brede oeuvre en te herinneren hoe veelzijdig hij was. Verrassend veelzijdig! In zijn onderwerpkeuze, zijn stijlen, in de technieken die hij gebruikte en in zijn levensverhaal.

Stijl
Jan’s stijl kan worden omschreven als realistisch-naturalistisch, een tikje romantisch en soms ook impressionistisch. Zijn werk omvat schilderijen en tekeningen van landschappen en dorpsgezichten, prachtige genre voorstellingen uit het leven van alledag op de Veluwe rond 1900, statige portretten van hooggeplaatste personen, schitterende beelden van de tropische natuur op Java en vele levendige portretten van Heerder meisjes en vrouwen. 

Waar
Werk van Jan Kleintjes bevindt zich in het Rijksmuseum Amsterdam, Stedelijk Museum Amsterdam, Tropenmuseum Amsterdam, Paleis Het Loo Apeldoorn, Heerder Historisch Museum, Gemeentehuis Heerde, Museum Geelvinck – Huize Kolthoorn Heerde, Noord-Veluws Museum Nunspeet, Literatuurmuseum Den Haag, Universiteit van Amsterdam, Vrije Universiteit Amsterdam, Universiteit Leiden, Theologische Universiteit Kampen, Rijksuniversiteit Groningen, het Yad VaShem museum in Jeruzalem en bij vele particulieren. Maar in veel gevallen wordt het werk niet geëxposeerd of is het niet te bezichtigen.

Waarom deze website?
Deze website JanKleintjes.nl is ontwikkeld om de schilderijen van Jan en Hedwig voor een groter publiek toegankelijk te maken. De site dient een cultuurhistorisch educatief doel én is erop gericht initiatieven te ontwikkelen voor duurzaam behoud van het werk van Jan en Hedwig.

Deze website toont ruim driehonderd schilderijen en tekeningen van Jan Kleintjes en een twintigtal die Hedwig heeft gemaakt. De werken zijn ingedeeld in categorieën en tijdvakken:
Landschap, dorp en stad
Figuren Noord-Veluwe
Heerder meisjes
Nederlands Indië
Portretten
Portretten Jan en Hedwig
Werken van Hedwig
Overige

TIP: KLIK ONDERAAN DE CATEGORIE PAGINA STEEDS OP << OLDER POSTS of NEWER POSTS >> om meer schilderijen te zien, respectievelijk van oudere of nieuwere datum

Tevens vind u op deze site een uitgebreide biografie met bronnenvermelding, informatie over het Heerder Historisch Museum en de Jan Kleintjes expositie 2022 en tenslotte een korte achtergrond over de maker van deze website.

We brengen hier veel werken van Jan en Hedwig in kaart, maar niet alle. De website is eigenlijk ‘werk in uitvoering’ en zal voortdurend worden verbeterd en uitgebreid. Dat doen we met direct betrokkenen zoals medewerkers van het Heerder Historisch Museum, bezitters van werken van Jan of Hedwig en iedereen die een bijdrage wil leveren. Als u over beeldmateriaal of unieke informatie beschikt omtrent Jan en Hedwig en hun werk, dan nodigen wij u graag uit deze met ons te delen.

info@jankleintjes.nl