Kembang Sepatoe Soekaboemi (1913)

Hedwig Kleintjes-van Osselen

Op 22 mei maakte ze in Soekaboemi een gouache van de bloeiende rode bloemen van de ‘Kembang Sepatoe’. Gedetailleerd gaf ze de jonge en oude bladeren, een knop en een half ontloken knop weer en van de bloemen maakte ze een zijaanzicht en een meer naar voren gericht aanzicht.

Uit: ‘Tuin, thee en atelier’.

Aquarel/gouache over potlood,

Afmetingen: 24,5x35cm.