Portret van de theeplukster Sarti (1913)

Jan L. Kleintjes Op Malabar tekende Jan het portret van het meisje ‘Soekarsib’ en later op de theeplantage Sinagar schetste hij in olieverf het jonge theeplukstertje ‘Sarti’.’Een vluchtige schets, maar door een meesterhand, strak van contour en zuiver van toets, raak neergezet. “Het oog is de spiegel van de...

Amhearstia (1913)

Hedwig Kleintjes-van Osselen – Een paar dagen later op 25 mei waterverfde ze op Parakan Salak een aquarel over potlood van een bloeiende tak ‘Amhearstia’. De Amherstia was in het wild een zeldzame boom die in Zuid-Burma voorkomt. De boom werd echter vooral in tropische tuinen gekweekt; zo ook...

Kembang Sepatoe Soekaboemi (1913)

Hedwig Kleintjes-van Osselen – Op 22 mei maakte ze in Soekaboemi een gouache van de bloeiende rode bloemen van de ‘Kembang Sepatoe’. Gedetailleerd gaf ze de jonge en oude bladeren, een knop en een half ontloken knop weer en van de bloemen maakte ze een zijaanzicht en een meer...