Dame met het geheimzinnige glimlachje (1930)

Jan L. Kleintjes

Model Rika Timmerman.

‘Dan was er een portret van haar dat mijn moeder ook heel mooi vond en op een van haar bezoeken aan haar ouders in Heerde zag zij Kleintjes op het station en dacht (zoals ze mij vertelde): Nu vraag ik hem toch en zei “heeft U dat portret van mij nog?” Hij zei “ja, dat heb ik voor mezelf gehouden.” Toen zei ze “ik zou dat heel graag hebben.” Toen zei hij “nou Rika, ik geef het niet aan je, je hebt al veel maar aan jou wil ik het wel verkopen.” Hij vroeg 50 gulden. Dat was toen een hoop geld voor mijn moeder maar ze heeft het wel bijeen gespaard. Ik heb die gedoopt de Hollandse Mona Lisa. Hetzelfde geheimzinnige glimlachje en pose en haar toen rondgezicht.’ – Joop Dijkhuizen, zoon van Rika.