Portrettekening Kati Korn (1916)

Jan L. Kleintjes

Dit portret hing in het atelier van Jan en herinnerde hem aan de weken die Kati bij hem en Hedwig logeerde in 1916. Kati komt uit Berlijn, zij is de oudste dochter van de beeldhouwer Robert Johann Korn en Elly John. Hedwig onderhoudt daarna een briefwisseling met Kati, die door Jan wordt voortgezet na Hedwig’s overlijden.

De tekst AET13 in het portret betekent dat Kati toen 13 jaar oud was.