Jet van Osselen-Spakler en Wim van Osselen musicerend op Kolthoorn (1917)

Jan L. Kleintjes

Op de achterzijde staat: “Ter herinnering aan Kolthoorn Juli augustus 1917 Jan L. Kleintjes Wim v.O en Jet van O-S” (Wim van Osselen is de broer van Hedwig, Jet zijn echtgenote.)

Bij de familie Van Osselen werd van huis uit veel gemusiceerd. Hedwig kwam sinds haar prille jeugd geregeld in het muzikale gezin van muziekhistoricus Abraham Loman en volgde in 1904 nog zanglessen bij zijn dochter de zangeres To Loman. Hedwig had een mooie geschoolde altstem; een ‘zilverklank’ zoals ds. Chr. Teeuwen later zei. Zus Bé Hagen-van Osselen was een goed pianiste en moeder Bertha van Osselen-van Delden componeerde een enkele keer kinderliedjes en zelfs een kinderopera. Een familiebezoek in het atelier met zijn goede akoestiek begon of eindigde dan ook vaak met muziek.

‘Kleintjes is b.v. een hartstochtelijk muziekliefhebber. In zijn atelier bevindt zich een vleugel, die vrijwel nooit ongebruikt blijft, omdat ’t Kleintjes’ gewoonte is, menschen, die hij ergens ontmoet en die van muzikaliteit blijk geven, bij hem thuis te noodigen en tot zelf muciseeren aan te zetten’, wist een journalist van ‘De Koerier’ zijn lezers in 1942 te vertellen.

Het was dan ook niet vreemd dat Jan Kleintjes rond 1917 samen met de gebroeders Lammert en Paul Bakhuis en de Heerder burgemeester jhr. Wim Schorer een concertvereniging oprichtte. Zij nodigden musici van nationale en internationale faam uit om te Heerde op Kolthoorn of in de zaal van Hotel Boeve te spelen.

Jan was beschermheer van de plaatselijke fanfare en deze musiceerde in de tuin of het atelier. Eén van de beste vrienden van Jan Kleintjes was de al even genoemde en in zijn dagen beroemde Heerder boerenzanger Jan van Riemsdijk. Hij droeg er regelmatig voor en zong er begeleid door zijn trekzak zijn liederen als ‘De olde scheper’ en het ‘Geldersch volkslied’.

Uit: ‘Tuin, thee en atelier’.

Afmetingen: 33x40cm.