Molen de Vlijt in Wapenveld (1934)

Jan L. Kleintjes

Jan Nitrauw schreef ons:
Ik ben sinds 1981 – nadat de molen afbrandde – lid van het comite molen de Vlijt in Wapenveld.
Omdat ik ook het een en ander had gelezen over de Afscheiding, wist ik dat Jan Kleintjes in
opdracht van de familie van Apeldoorn een schilderij van de Wapenveldse molen en de boerderij had gemaakt en dat dat was geschonken aan de TU in Kampen. .
Toen eind 2010 het nieuws naar buiten kwam dat de TU ging sluiten, heb ik de archivaris benaderd en gevraagd om het schilderij, indien mogelijk, te schenken aan Vrieze’s Erfgoed in Wapenveld. Ik kreeg later het bericht dat het schilderij helaas was verdwenen. Dat leverde wel de nodige publiciteit in o.a. De Stentor op maar geen schilderij. Eind 2014 kreeg ik bericht + foto van antiquair de Franse Lelie uit Meppel dat hij een boedel moest ruimen waarin zich ook het door ons gezochte schilderij bevond. Dat is – nadat ik met Jurn Buisman contact had gehad – aangekocht voor 2.500 euro en begin 2015 is het schilderij aan ons overgedragen. Het hangt nu in de molenboerderij op Vriezes Erfgoed.