Hank te Veessen met bootje

Jan L. Kleintjes

Krijttekening van de Hank zoals deze er in de beginjaren van de vorige eeuw moet hebben uitgezien. Links een boot en daarachter op de wal een stapel takkenbossen. In de verte de boomgroep waarachter Huize Ruis verscholen lag.