Boszicht met gele irissen (1903)

Jan L. Kleintjes

Kleintjes vond de onderwerpen voor zijn landschappen meestal in zijn directe omgeving: De watertjes, bomen en velden gezien vanuit zijn tuin of vanaf de Kamperweg -waaraan zijn huis lag- boerderijtjes aan deze weg of aan de Kolthoornseweg. Dat beken als thema veelvuldig in het werk van Kleintjes voorkomen, is niet vreemd: in de omgeving van Heerde stromen er talloze, als gevolg van de natuurlijke ligging van het dorp tussen de stuwwallen van de Veluwe en de oeverwallen van de IJssel. In de regio stonden veel watermolens die aangedreven werden door het water uit de beken of door de in de stuwwal gegraven ‘sprengen’ die door hun verval diverse raderen konden aandrijven. In de lagere gedeelten waren kanalen en weteringen nodig om de waterhuishouding beheersbaar te maken.

Teksfragment uit ‘Tuin, thee en atelier’.

Afmetingen: 27,5x39cm.