Moeder met ziek kind

Jan L. Kleintjes

Dit werk is geïnspireerd door het oeuvre van Alexander Struys dat doorweven is met zeer treurige thema’s als ‘verlatenen’, ’teleurstelling’, en ‘de droevigen troosten’. Alexander en Jan kenden elkaar goed via familie verwantschap.

Alexandre ‘Sander’ Theodore Honoré Struys was in zijn dagen een Belgisch schilder van naam. Struys werd opgeleid tot historie- en genreschilder en verstond zijn vak zo goed dat hij op vierentwintigjarige leeftijd professor werd op de Kunstschule in Weimar. Sander Struys was bij uitstek representatief voor een groep schilders die realistisch/naturalistisch te werk gingen. Zij presenteerden op flinke doeken realistische genretaferelen met sociale onderwerpen. Anders dan de impressionisten die met brede toets persoonlijke indrukken weergaven, schilderden zij nauwkeurig en ogenschijnlijk objectief de arme boerengezinnen, fabrieksarbeiders of vissers.

Ook Arthur Briët, waarmee Jan bevriend was, was een bewonderaar van het werk van Struys. Jan Kleintjes bewonderde en bezat het werk van Arthur Briët. Aanwijsbare invloeden van Briët op de schilderijen van Kleintjes zijn moeilijk aan te geven. Het feit dat Kleintjes in Nunspeet met het schilderen van interieurs begon, was wellicht mede aan Briët te danken. In ieder geval was de vriendschap tussen de beide schilders zo groot dat Kleintjes bijna veertig jaar na zijn Nunspeetse periode meewerkte aan de huldiging van de zeventigjarige Briët en een bijdrage leverde aan een album dat werd aangeboden ‘als teeken van bewondering voor zijn voortreffelijk werk’. Kleintjes woonde toen al lang niet meer in Nunspeet.

Uit ‘Tuin, thee en atelier’.

Afmetingen: 175x127cm.